Visserij School

Alles over Opleidingen en Scholen

Omgaan met verzuim in het werkveld

Het is natuurlijk altijd lastig om met dit soort gevoelige onderwerpen goed om te gaan. In allerlei situaties en omgevingen is het een probleem waar mensen niet graag mee om gaan. Wat houdt verzuim nou precies in en hoe kun je er het best mee om gaan.

Verzuim

Dit begrip wordt voornamelijk in het werkveld gebruikt, het is dan ook een term uit het arbeidsrecht. Het gaat hier om het schenden van contractuele verplichtingen en geeft hier de reden ‘ziekte’ voor.

Wat kan een aanleiding zijn tot verzuim

Het is onderzocht dat ontzettend veel zaken van verzuim voortkomen uit een conflict op de werkvloer. Hier zouden 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen voortkomen uit een conflict op werk. Dit is natuurlijk geen goede reden voor een ziekmelding als er geen sprake van een ‘ziekte’ is.

Oplossingen

Wat kun je nou als eerste doen om verzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Zorg dat er een veilige plek is voor medewerkers om over conflicten te praten zodat je het probleem zo snel mogelijke kan oplossen. Dit is vaak makkelijker als er een neutrale partij wordt ingeschakeld om hier te bemiddelen.

Vaak zijn er bedrijven die extern kunnen helpen met dit soort gevallen, kijk bijvoorbeeld naar loopbaanbegeleiding bedrijven of externe HR-bureau’s. Natuurlijk kun je ook kijken of er plaats is om een positie te verwerken in het bedrijf zelf die deze taken op zich neemt. Wel zal dit pas beter passen als je al een grotere werkvloer hebt en niet als je nog in een startfase zit. 

Bron: https://www.rondomwerk.nl/